Statistika par veiktajiem labojumiem


Pavisam labotas rindiņas: 32723

Veiksmīgi(saprotami) izlabotas rindiņas: 31393

Rindiņas ar pareizu labojumu un vismaz diviem labotājiem: 12057


Veiksmīgi sasniegtas 10,000 2x pārbaudītas rindiņas!

12057 / 10,000

success mountain


Čaklākie lietotāji kopumā


  1. Lietotājs 22 izlabojis 8333
  2. Lietotājs 20 izlabojis 7364
  3. Lietotājs 18 izlabojis 6422
  4. Lietotājs 36 izlabojis 2747
  5. Lietotājs 35 izlabojis 2222
  6. Lietotājs 0 izlabojis 1705
  7. Lietotājs 41 izlabojis 1504
  8. Lietotājs 16 izlabojis 890
  9. Lietotājs 13 izlabojis 424
  10. Lietotājs 25 izlabojis 309

Pēdejo 24 stundu čaklākie


Piezīme: 0 lietotājs - anonīms