fraktur reference table

Kas jādara

Kas jāņem vērā, labojot tekstu


some image

Pareizs teksts:ẜkolotajs un ķeſteris. Leels labdaris nelaiķis bijis ẜkolai. Elſa

Izlabotas rindiņas: 144697